Reklamace

Uplatnění reklamace ­ reklamační list

Kupující​:
Jméno a příjmení …………………………………………………..
Adresa …………………………………………………..
Telefon a e­mail …………………………………………………..

Prodávající​:
Simona Königová
ICO 06247881
Rudná 66/ Ostrava - Vitkovíce 70300

 

Reklamované zboží​:

označení zboží ………………………………….……………………………………………….
datum prodeje …………………………………
číslo kupního dokladu (faktury) …………………………………

 

Popis závady​: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................

 

Obsah balení při předání do reklamačního řízení:​ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:
(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

  1. oprava
  2. výměna
  3. sleva
  4. odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

 

Datum ..............................................

 

Podpis kupujícího..............................................